Kadzidłowo – Park Dzikich Zwierząt

Jednym z ciekawszych miejsc, jakie można znaleźć na Mazurach jest Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo (ok. 25 km od naszych kwater w Prusinowie), który znajduje się na terytorium Puszczy Piskiej. Celem stworzenia tego miejsca jest umożliwienie poznania przede wszystkim gatunków rodzimych, ale też zapewnienie im warunków  bytowania zbliżonych do naturalnych.

Dużym sukcesem jest ich rozmnażanie na terenie Parku. Zwierzęta przebywające w tym parku bardzo szybko zaakceptowały ludzi,  więc do niektórych zagród można bezpiecznie wejść. Park jest na tyle rozległy, że aby się nie zgubić wycieczki oprowadza przewodnik, który opowiada o tym miejscu oraz przebywających w nim gatunkach zwierząt.

W Parku prowadzone są prace związane z ochroną i reintrodukcją gatunków obecnie ginących lub zagrożonych wyginięciem  jak: puchacz, cietrzew, głuszec, jarząbek, ryś czy wilk. Patronem Parku jest znany przyrodnik i patriota Benedykt Dybowski, który zesłany na Syberię przyczynił się do poznania przyrody tej części świata. Dlatego w Kadzidłowie znajdziemy też gatunki zwierząt  Syberii i Dalekiego Wschodu.